Leipomo Salonen kampanja rekisteriseloste

1. Palveluntarjoaja
Lahjoita pitkoa -palvelua ylläpitää ja sen tarjoaa käyttöön Leipomo Salonen Oy (y-tunnus 1788908-8, osoite Vähäheikkiläntie 59 | 20810 Turku), jäljempänä ”Palveluntarjoaja” tai ”me”.

2. Sopimusehdot ja sopimuksen syntyminen
Käyttämällä Palvelua hyväksyt kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä sekä Palvelussa mahdollisesti erikseen annettavia ohjeita. Palveluntarjoaja voi aika ajoin tehdä muutoksia käyttöehtoihin. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa Palvelun käyttö.

3. Tietosuoja
Noudatamme kerättyjen tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä henkilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

4. Evästeet
Käytämme tällä verkkosivustolla sekä mobiilisovelluksessa erilaisia teknisiä sovelluksia, mm. evästeitä, joiden avulla keräämme ja tallennamme tietoja käyttämistäsi palvelusta. Voimme myös yhdistää näin kerättyjä tietoja. Mikäli annat itsestäsi tunnistamisen mahdollistavia tietoja verkkosivulla, tallennamme myös nämä tiedot muiden tietojen kanssa. Mobiilisovellus käsittelee myös tunnistettavissa olevia tietoja.

Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeiden avulla Palveluntarjoaja voi kehittää palveluaan entistä asiakasystävällisemmäksi ja tarjota asiakkailleen kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista. Verkkopalveluun sisältyvät palvelut voivat kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.

5. Saatavuus
Palvelu saattaa ajoittain olla poissa käytöstä, tai sen toimintaa voivat myös tilapäisesti haitata virheet, ylläpitotoimet sekä seikat, joihin emme voi vaikuttaa. Palvelun laadusta, toimivuudesta, saatavuudesta tai suorituskyvystä Palveluntarjoaja ei myönnä mitään takuita. Pidätämme oikeuden muuttaa Palvelua tai poistaa Palvelun tai sen osia käytöstäsi sekä pääsysi Palveluun milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

6. Vastuu Palvelun sisällöstä
Tarjoamme Palvelun ja sen sisällön sitoumuksetta ja “sellaisena kuin ne ovat”. Palveluntarjoaja vastaa Palvelun toimituksellisen ja muun Palveluntarjoajan laatiman sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjän tuottamasta sisällöstä, vaan kukin käyttäjä henkilökohtaisesti vastaa käytöstään ja on velvollinen käyttämään Palvelua käyttöehtojen mukaisella tavalla.

Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun tai sen kautta käytetyn sisällön tai palvelun paikkansapitävyyttä, luotettavuutta tai täydellisyyttä.

7. Oikeudet Palveluun ja sen sisältöön
Palvelun ja sen sisältöjen ja ohjelmistojen kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille. Palvelun sisältö on tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuksien sekä muiden immateriaalioikeuksien suojaama. Palvelun sisältöä ei saa osittainkaan kopioida, muokata, mukauttaa, jaella, julkaista, myydä, lisensioida tai siirtää muille henkilöille, lukuun ottamatta Palvelun kulloinkin mahdollistamilla toiminnallisuuksilla.

8. Linkit muihin sivustoihin
Emme ole hyväksyneet tai tarkastaneet linkillä Palveluun yhdistettyjä kolmansien osapuolten sivustoja, emmekä ole millään tapaa vastuussa niiden sisällöstä. Kolmansien osapuolten ylläpitämien sivustojen käytössä sovelletaan kyseisten sivustojen ja alustojen sääntöjä.

9. Käyttäjän aineistot
Olet täysin vastuussa kaikista kommenteista, palautteista ja materiaaleista, joita lähetät tai jaat Palvelun kautta. Mikään yksittäisen käyttäjän Palvelun avulla levittämä aineisto ei edusta Palveluntarjoajan mielipidettä tai osoita Palveluntarjoajan olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan.

10. Tietoturva
Sähköinen verkkoympäristö ei ole täysin tietoturvallinen. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli epäilee tai havaitsee käyttäjätunnustaan käytettävän väärin.

11. Vahingonkorvausvelvollisuus ja ehtojen pätevyys
Olet velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat välittömät vahingot.

Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. Jos jokin näiden käyttöehtojen ehdoista todetaan lainvastaiseksi tai pätemättömäksi, ehtojen kaikki muut kohdat pysyvät edelleen voimassa.

12. Sovellettava laki ja oikeuspaikka
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteena Kokkolan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste, Leipomo Salonen Oy, asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Leipomo Salonen Oy
Vähäheikkiläntie 59
20810 Turku
Puh. 02 274 3700 (vaihde)

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Tuula Vainio-Syrjälä
Puh. 02 274 3700 (vaihde)

3. Rekisterin nimi
Leipomo Salonen Oy, asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään Leipomo Salonen Oy:n asiakassuhteiden- ja asiakasyhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää profilointiin mainonnan kohdistamiseksi.

Käyttäjien tekemiä arviointeja ja kommentteja käytetään asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Arvioiden ja kommenttien yhteydessä voidaan julkaista käyttäjän ilmoittama etunimitieto.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään käyttäjän antamat tiedot:
– Sukunimi ja etunimet
– Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– Osoitetiedot, jos henkilö on voittanut
– Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien rekisteröidyn itse tuottama sisältö sekä tarpeelliset asiointi-, tunniste- ja tekniset tiedot mm. puhetaltiot, evästeet ja muut tarvittavat tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä.

Henkilötietojen käsittely voidaan erikseen tehtävillä sopimuksilla ulkoistaa toimeksisaajalle, kuten mainos- tai markkinointitoimistolle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Leipomo Salonen Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja EU:n tietosuoja asetuksen säännösten mukaisesti Leipomo Salonen Oy:n valitsemille yhteistyökumppaneille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Henkilötietoja käsitellään parhaiden tietosuojakäytäntöjen mukaisesti ja tietosuojaa koskevia lakeja noudattaen.

Tarkistusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Tietosuojavastaava, Leipomo Salonen Oy, PL 13 (Vähäheikkiläntie 59, 20810 Turku), 20811 Turku

Tarkistus voidaan tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.
Sähköpostirekisterin ehdot

1. Rekisterin käyttötarkoitus
Leipomo Salonen Oy:n sähköpostirekisteri on asiakkaille tarjoama palvelu, jossa liittyneille tarjotaan tietoa ajankohtaisista tietoa sähköpostin välityksellä.

2. Sähköpostien sisällöt ja julkaisuajankohdat.
Asiakkaalla on mahdollista tilata markkinointikirje sähköpostiin, joka lähetetään pääsääntöisesti kerran viikossa. Markkinointikirjeessä kerrotaan ajankohtaisista tuotteista, tarjouksista ja tapahtumista.

3. Sähköpostien tilaaminen
Markkinointikirje tilataan laittamalla raksi ruutuun osallistumislomakkeessa. Liittyminen on ilmaista.

4. Sähköpostien kielto
Jokaisen Leipomo Salonen Oy:n sähköpostin yhteydessä on linkki, jonka kautta pääsee poistumaan sähköpostilistalta. Mikäli asiakas on liittynyt useammalle sähköpostilistalle, tulee jokaiselta listalta poistua erikseen. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää omien tietojensa täysi poistaminen rekisteristä, ellei sille ole laillista estettä.
Sähköpostirekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste, Leipomo Salonen Oy, sähköpostirekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Leipomo Salonen Oy
Vähäheikkiläntie 59
20810 Turku
Puh. 02 274 3700 (vaihde)

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Tuula Vainio-Syrjälä
Puh. 02 274 3700 (vaihde)

3. Rekisterin nimi
Leipomo Salonen Oy, sähköpostirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Markkinointi- ja asiakasviestinnän lähettäminen sähköpostitse

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn sähköpostiosoite ja sähköpostiviestinnän tapahtumatiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Leipomo Salonen Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön.

Rekisteröityneen sähköpostitiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja EU:n tietosuoja asetuksen säännösten mukaisesti Leipomo Salonen Oy:n valitsemille yhteistyökumppaneille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Henkilötietoja käsitellään parhaiden tietosuojakäytäntöjen mukaisesti ja tietosuojaa koskevia lakeja noudattaen.

Tarkistusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Tietosuojavastaava, Leipomo Salonen Oy, PL 13 (Vähäheikkiläntie 59, 20810 Turku), 20811 Turku

Tarkistus voidaan tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.