Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä
Leipomo Salonen Oy (y-tunnus 1788908-8, osoite Vähäheikkiläntie 59 | 20810 Turku), jäljempänä järjestäjä.

2. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua henkilöt, jotka työskentelevät kilpailun järjestävässä yrityksessä tai sen sidosryhmissä.

3. Kilpailuaika
Kilpailuaika on 1.12.–18.12.2018

4. Arvonta
Palkinnon voittajat valitaan kampanjan aikana arvalla niiden kohteiden joukosta, jotka arvontaan osallistunut on täyttänyt lahjoitapitkoa.fi-sivustolla. Mikäli arvontaan osallistunut on jättänyt yhteystietonsa, voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajien nimiä ei julkaista erikseen verkkosivustolla. Lahjoituskohde voi olla yritys, yhteisö tai muu julkinen tai yksityinen toimija. Jos lahjoituskohteen yhteystiedot ovat epäselvät tai kohdetta ei tavoiteta, suoritetaan arvonta uudelleen. Lahjoituskohteeseen ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti ja tuotteet toimitetaan lähimpään K-Marketiin tai K-Supermarketiin. Lahjoitettavan pitkon määrä / kohde määräytyy lahjoituskohteen koon mukaan ja saattaa siten vaihdella. Yhteensä pitkoja arvotaan vähintään 100 kpl. Kilpailuajan ulkopuolella vastaanotetut osallistumiset hylätään. Järjestäjä ei ole vastuussa kilpailuajan aikana ilmenevistä viallisista internet-yhteyksistä johtuvista teknisistä käyttöhäiriöistä (esimerkiksi palvelinten toimimattomuudesta).

5. Järjestäjän vastuu
Järjestäjän vastuuvelvollisuus kilpailun osallistujia kohtaan ei voi ylittää virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää tai summaa. Kilpailun voittaja sitoutuu vapauttamaan järjestäjän kaikesta vastuuvelvollisuudesta, joka voi koitua tai jonka väitetään koituvan kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta.

6. Muutokset
Leipomo Salonen Oy varaa oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan Facebookin kautta.